28 شهریور 1402
آمینو اسید

فواید آمینو اسید در رشد گیاهان

حضور آمینواسیدها برای سوخت و ساز گیاهی متابولیسم سلولی و همچنین افزایش کیفیت مورد نیاز برای کشاورزی بسیار مهم است. در این راه مصرف آمینو اسیدها […]
13 شهریور 1402

سموم و کود کشاورزی

چرا سموم یا کود های مایع بعضی اوقات کارایی ندارند؟ بسیار پیش می آید که دو یا چند کشاورز از یک سم که تولید یک شرکت […]
6 شهریور 1402

عناصر غذایی در کشاورزی

عناصر غذایی و محیط کشت در گل کاری در استفاده از مواد غذایی بویژه عناصر کم مصرف باید دقت زیادی در غلظت مورد استفاده گردد. از […]
28 مرداد 1402
خاک-کشاورزی

درمورد خاک بدانیم

شوری خاک(soilsalinity ) به خاکی که میزان نمک آن فراتر از حد تحمل گیاه باشد خاک شور می‌گویند. به عبارت دیگر زمانیکه pH و Ec در […]
30 آبان 1401

هندوانه Water-melon

مقدمه: گیاه هندوانه با منشاء احتمالی افریقا از تیره کدوئیان، خیلی حساس به سرما بوده و برای رشد و نمو خود احتیاج به فصل گرم و […]
22 مرداد 1401

رعد برق و کشاورزی

فوائد رعد و برق برای گیاهان: رعد و برق هم برای درخت و زراعت شما کود به ارمغان می آورد هم کود!زمانی که رعد وبرق با […]
19 مرداد 1401

سولفات منگنز

منگنز: از عناصر غذا کم مصرف محسوب میشود. این عنصر نقش ضروری در عمل تنفس داشته و فعال کننده آنزیمهایی مانند نیتریت ردوکتاز بوده که در متابولیسم […]
11 مرداد 1401

کاربرد کود حیوانی

کود حیوانی برای درخت کود حیوانی برای درخت، بهبهتر شدن وضعیت خاک و رشد بهتر گیاه کمک می کند. یکی از مناسب ترین  کودها، کود گاوی […]
1 مرداد 1401

آشنایی با همه نوع های آبیاری گلخانه ای

انواع روش‌های آبیاری گلخانه ای   یک سیستم آبیاری طوری طراحی می­‌شود که مقدار دقیق آب مورد نیاز محصول را در طول سال به صورت روزانه […]