چسب باغبانی Latex Gardening Glue

چسب باغبانی  وارنبو همانطور که از نامش مشخص است گونه ‌ای چسب به صورت خمیری  است که در باغها  از آن برای پوشاندن زخم‌ها و آسیب‌های درختان استفاده می‌کنند، این زخم‌ها و آسیب‌ها بر اثر عوامل محیطی، حیوانات، هرس و همچنین پیوند بر اندام هوایی درخت ایجاد می‌شود که این زخم‌ها و آسیب‌های ایجادشده بر اثر عوامل مختلف محل مناسبی برای ورود عوامل بیماری زا و همچنین ورود حشرات و قارچ ها  به گیاه است که آسیب‌های جدی ای را به دنبال دارد، به همین دلیل بعد از هرس درختان یا هر گونه آسیبی  می‌بایست از  چسب باغبانی  بر روی قسمت هرس شده استفاده کنید و سلامتی را به گیاه هدیه کنید.

Latex-Gardening-Glue
glue

این محصول  علاوه بر پوشاندن محل زخم حاوی قارچ کش و باکتری کش است که پوشش ارتجاعی مقاومی را ایجاد می‌کند که در برابر بارندگی مقاوم است و به دلیل داشتن قارچ کش های معدنی و شیمیایی از ورود حشرات و سموم جلوگیری می‌کند باعث ترمیم و بهبود سریع‌تر بافت‌ها می‌شود.