Chicken-var (کود آلی مایع)

کود آلی یکی از غنی ترین کود های ارگانیک موجود در کشاورزی است که به دلیل تاثیر گذاری بالای که در رشد و باردهی گیاه دارد از استقبال بالای برخوردار است. این محصول اصلاح کننده خاک های و آهکی و بهبود دهنده خواص فیزیکی بافت خاک ، افزایش نفوذ آب و هوا و کاهش دهنده عناصر مضر می باشد .این کود از تجزیه مواد آلی گیاهی حاصل شده است.این محصول برای کلیه درختان میوه ، محصولات زراعی و گلخانه ها استفاده می شود.

chicken fertiliser